BEYOND KOREA, QUALITY FIRST

회사소개

해외사업장 소개

 • 공장 : 중국 염성, 태국, 베트남
 • 법인 : 중국 상해
 • 연락사무소 : 일본

해외공장/해외사무소

 • 해외공장 베트남 공장 (JINYANG Co.,Ltd)
  • 주소KHU CONG NGHIEP NHON TRACH Ⅱ - LOC KHANG, XA HIEP PHUOC, HUYEN NHON TRACH, TINH DONG NAI, VIETNAM
  • 대표번호+84-61-281-4171
  • 팩스번호+84-61-281-4171
  • 주요생산품목가전용 RUBBER 제품
  • 부지21,700 m²
  • 건평13,057 m²

  베트남공장 전경