BEYOND KOREA, QUALITY FIRST

公司介绍

海外生产基地 介绍

 • 工厂 : 中国盐城,泰国,越南
 • 法人 : 中国上海
 • 联系办事处 : 日本

海外生产基地/海外办事处

 • 海外生产基地 越南生产基地 (JINYANG Co.,Ltd)
  • 地址KHU CONG NGHIEP NHON TRACH Ⅱ - LOC KHANG, XA HIEP PHUOC, HUYEN NHON TRACH, TINH DONG NAI, VIETNAM
  • 电话+84-61-281-4171
  • 传真+84-61-281-4171
  • 主要生产产品橡胶产品(家电用)
  • 土地面积21,700 m²
  • 建筑面积13,057 m²

  Factory in Vietnam